SZANOWNI RODZICE!!!

15 lutego 2018r. rozpoczęła  się rekrutacja uczniów do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim

na rok szkolny 2018/2019.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2018r.

Szczegóły dotyczące zasad naboru uczniów,

harmonogram oraz wniosek o przyjęcie do szkoły, znajdują się pod wskazanym linkiem:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/sp2_krosno_odrzanskie/82/REKRUTACJA/

oraz w sekretariacie szkoły.

                                                                                                                                                                        Serdecznie zapraszamy

Szanowni Rodzice,Kochani Uczniowie klas I-III - ogłaszamy CZWARTEK, 8 lutego 2018 ,

DNIEM PRZEBIERAŃCA.

Tego dnia przychodzimy do szkoły w KARNAWAŁOWYCH STROJACH.

Na wszystkich uczniów w ten TŁUSTY CZWARTEK  będzie czekała zabawa przy pląsach,

muzyce, konkursach z nagrodami i  oczywiście pyszne pączki.

                                          Wybierzemy również najciekawsze stroje  karnawałowe.


                                           Zabawa rozpoczyna się od pierwszych godzin lekcyjnych.

 

Wyobraź sobie, że budząc się każdego dnia nie masz pewności czy cały Twój świat nie runie w gruzach? Przerażające, prawda? A tak wygląda właśnie obraz wojny. Z pewnością nie jest to miejsce dla dzieci. Strach, głód, niepewność… Te odczucia towarzyszą każdego dnia dzieciom żyjącym w Syrii. Niestety ich sytuacja może się pogorszyć, gdyż zbliża się zima. Pozbawione domów, ciepłych ubrań i opieki mogą nie przetrwać tego czasu. Ich los jest w naszych rękach. Przyłącz się do akcji UNICEF i spraw, aby dzieci w Syrii przetrwały zimę!

Szanowni Państwo,

W dniach 06.02 - 08.02. 2018 odbędzie się szkolna licytacja Unicef. Licytujemy czapki i szaliki wykonane przez Państwa i Wasze dzieci.
Cena wywoławcza 1 szt. wynosi 10zł

Każda czapka/ szalik ma przypisany swój numer. Wystawa oraz formularze do składania ofert w holu szkoły.

Licytacja rozpoczyna się 06.02 (wtorek) o godzinie 7:45, kończy 08.02. (czwartek) o godzinie 15:45.

Zapraszam do licytacji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim serdecznie zaprasza na NOC NAUKOWCÓW.

Każdy, niezależnie od wieku będzie mógł na własne oczy przekonać się jak fascynujący jest świat fizyki, chemii, czy biologii. Wszystko za sprawą kolejnej NOCY NAUKOWCÓW. To impreza, której chyba nie trzeba bliżej przedstawiać, raz w roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowują pokazy, warsztaty i eksperymenty z różnych dziedzin nauki i pokazują wszystkim chętnym jak ciekawy i pasjonujący jest świat nauki.

Impreza odbędzie się 20 marca 2018 r., od godziny 17.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Szkolnej 1.

Miłośnicy dobrej muzyki, energicznego tańca, pokazów grup tanecznych Studia Tańca ETNA i pozytywnej energii mogli dzisiaj na Noworocznym Wieczorze Tańca podziwiać pokazy taneczne. Imprezę prowadził Rademenez. Wśród tancerzy jest wielu uczniów i absolwentów naszej szkoły.Pokazy były wspaniałe. Serdecznie gratuluję wszystkim tancerzom, choreografom oraz rodzicom tancerzy. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Składanie wniosków wraz z załącznikami - od 17 lutego 2020r. do 13 marca 2020r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów) zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 marca 2020r.
 3. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w sekretariacie szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - od 19 marca 2020r. do 25 marca 2020r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 marca 2020r.
 5. Składnie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 9. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

Terminy postępowania uzupełniającego:

 1. Składanie wniosków wraz z załącznikami - od 10 sierpnia 2020r. do 14 sierpnia 2020r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów) zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 sierpnia 2020r.
 3. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w sekretariacie szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - Od 19 sierpnia 2020r. do 21 sierpnia 2020r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 sierpnia 2020r.
 5. Składnie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 9. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 68 383 52 43, szczegółowy Regulamin rekrutacji do wglądu na BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim w zakładce SZKOŁY – Rekrutacja

 

 

WNIOSEK/ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30

 

 1. DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię……………………………   Drugie imię…………………………… Nazwisko dziecka…………………………………………..

Data urodzenia………………………………………………………….. Miejsce urodzenia…………………………………………..

Adres zameldowania…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Pesel…………………………………………………………………………………………………………………………………...................

Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. SYTUACJA RODZINNA DZIECKA

RODZINA: pełna, niepełna, zastępcza (właściwe podkreślić)

INFORMACJA O OGRANICZENIU PRAW RODZICIELSKICH …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECKA:

 

  Matka Ojciec
Imię i nazwisko

 

 

 

Adres zamieszkania

 

   
Miejsce pracy

 

 

 
Tel. dom

 

 

 
Tel. komórkowy

 

 

 
Tel. do pracy

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….

(data i podpis)

 

 

INFORMACJE O DZIECKU:

 1. Czy dziecko ma problemy zdrowotne?   Tak / Nie   Jakie? (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, diety itp.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej? Jeśli tak, jakiej?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię o wczesnym wspomaganiu?(jeżeli tak, proszę dołączyć kopię ww. dokumentów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer przedszkola, do którego uczęszczało dziecko/ adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwisko i imię kolegi/ koleżanki z którym dziecko chciałoby być w jednej klasie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Inne ważne informacje o dziecku …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do:

 • Przestrzegania postanowień Statutu Szkoły
 • Podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
 • Przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez osobę dorosłą, posiadającą pisemne upoważnienie rodziców do odbioru dziecka
 • Uczestniczenia w zebraniach rodziców

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczamy, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrekcję szkoły – w celach związanych z przyjęciem i pobytem w szkole mojego dziecka – danych osobowych naszych i dziecka (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych)

…………………………………………………………………………….

(data i podpis)