DYREKTOR - IZABELA SAŃKO

ZASTĘPCA DYREKTORA - MAGDALENA STEFANOWICZ

PEDAGOG - ANNA WACHOWIAK

PSYCHOLOG - IZABELA ŻOŁOBOWSKA

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY - MAGDALENA SZUCHNIK, GRAŻYNA PASTUCH, ANNA WACHOWIAK

NAUCZYCIELE JEZYKA POLSKIEGO - EWA PIASECKA, JUSTYNA WYRZYKOWSKA, IWONA KASPRZAK

NAUCZYCIELE MATEMATYKI - JACEK CHORZĘPA, ALEKSANDRA ŚLĄZAK - KOZACZYŃSKA

NAUCZYCIELE PRZYRODY I BIOLOGII - SYLWIA EJSMONT, JOLANTA CEBULA

NAUCZYCIEL  GEOGRAFII - JOLANTA SKOWROŃSKA MISKE

NAUCZYCIELE HISTORII - JOLANTA SKOWROŃSKA - MISKE, MARCIN RADZICKI

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH:

JĘZYK ANGIELSKI - MAGDALENA STEFANOWICZ, MARTA WAWRYNIUK, BARBARA ŚWIĘS

JĘZYK NIEMIECKI - MARTA KASZTELAN

NAUCZYCIEL CHEMII - SYLWIA EJSMONT

NAUCZYCIEL FIZYKI - ALEKSANDRA ŚLĄZAK - KOZACZYŃSKA

NAUCZYCIELE RELIGII - KATARZYNA NOLBRZAK, EWA ZAWADZKA

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - MARCIN RADZICKI

NAUCZYCIELE REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ - EWA ZAWADZKA, ALICJA BRUSIŁO, ALEKSANDRA SZUPLAK

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ- ALEKSANDRA ADAMIAK, ALEKSANDRA SZUPLAK, IZABELA TIMOSZYK, ALICJA BRUSIŁO

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - AGATA SOROKULSKA, JANUSZ MARCHWIAK, GRZEGORZ NOGA

NAUCZYCIEL PLASTYKI - MAŁGORZATA TIMOSZYK - KOLONKO, IZABELA SAŃKO

NAUCZYCIEL MUZYKI - MARCIN CIEŚLIK

NAUCZYCIEL TECHNIKI - GRZEGORZ NOGA

NAUCZYCIEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - JOLANTA SKOWROŃSKA - MISKE

NAUCZYCIEL SZACHÓW - IZABELA TIMOSZYK

NAUCZYCIEL LOGOPEDA - EWA PIASECKA

NAUCZYCIELE TERAPII PEDAGOGICZNEJ - ALEKSANDRA ADAMIAK, ALEKSANDRA SZUPLAK

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - KATARZYNA NOLBRZAK, JOLANTA CEBULA

NAUCZYCIELE INFORMATYKI - MARCIN CIEŚLIK

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI - BEATA PAKUŁA

 

PRACOWNIK ADMINISTRACJI - SEKRETARZ SZKOŁY - TERESA PIWKO

PRACOWNICY OBSŁUGI - KRYSTYNA ZALEWSKA, MARZENA BARAN, HENRYKA PĘDZIOCH, MARIA PILARSKA