SYLWETKA ABSOLWENTASZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły przy ścisłej współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów. Kończąc naszą szkołę jej absolwent ma czuć się wartościowym i zdolnym do realizacji swoich celów człowiekiem. Ma potrafić współpracować z innymi, podejmować zadania na miarę swoich możliwości, mieć poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz służyć pomocą słabszym i niepełnosprawnym.

 

Absolwent naszej szkoły będzie:

 • odpowiednio przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum;
 • odpowiedzialny i będzie znał swoje prawa i obowiązki;
 • posiadał poczucie przynależności do najbliższego środowiska, regionu, kraju;
 • darzył szacunkiem symbole narodowe, będzie znał historię i kulturę Ojczyzny oraz regionu;
 • rozróżniał dobre i złe zachowania, a w swoim postępowaniu będzie wykazywał dobre intencje;
 • znał zagrożenia występujące w jego środowisku i uwzględniał je w swoim postępowaniu;
 • przygotowany do podejmowania i realizacji zadań indywidualnych
  i zespołowych,
 • miał poczucie własnej godności i wartości;
 • tolerancyjny i gotowy do niesienia pomocy starszym, słabszym
  i niepełnosprawnym;
 • dbał o własne i innych bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne;
 • rozumiał, że różnice między ludźmi są czymś normalnym, będzie starał się rozumieć innych.