ferie

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Granty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy popegeerowskie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez rodzica/prawnego opiekuna lub przez pełnoletniego ucznia szkoły średniej, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Krosno Odrzańskie. Komputery zostaną zakupione w ilości uzależnionej od liczby złożonych przez mieszkańców oświadczeń.

Oświadczenia mogą składać:

- rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które w linii prostej są potomkami pracowników dawnych PGR (rodziców, dziadków, pradziadków),

- pełnoletni uczniowie, którzy w linii prostej są potomkami pracowników dawnych PGR (rodziców, dziadków, pradziadków).

W związku z powyższym, prosimy o składanie oświadczeń wraz z podpisanymi klauzulami informacyjnymi i zgodami na przetwarzanie danych osobowych (druki dostępne w załączniku)

do dnia 25 października 2021r. (włącznie)

Wypełnione dokumenty rodzice/opiekunowie prawni składają do szkoły, do których uczęszcza dziecko lub do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w przypadku uczniów szkół średnich.

Oświadczenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

- oświadczenie rodzica

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W wyniku wyborów opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/22 zostały Panie:

  • Marta Wawryniuk
  • Katarzyna Nolbrzak

natomiast Rzecznikiem Praw Ucznia została Pani Agata Sorokulska.

 

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Szkoła włącza się w akcję Fundacji ,,Gdy liczy się czas", aby wesprzeć dzieci na oddziałach onkologicznych. Dnia 24 września 2021 r. załóżmy do szkoły piżamy i wrzućmy symboliczną kwotę do puszki. Tego dnia odbędzie się również zbiórka przyborów szkolnych( kredki, farby, bloki, plastelina i wszystko co można wykorzystać do prac plastycznych) Zebrane pieniążki przekażemy na konto fundacji a przybory wyślemy paczką. Niech dzieci pomogą dzieciom.

Dlaczego w piżamach?
Dla dzieci na oddziałach onkologicznych piżama stała się nieodłączną częścią codzienności. To co dla nas jest związane z odpoczynkiem i spokojem dla innych jest symbolem walki o zdrowie i życie. Chcemy okazać wsparcie wszystkim najmłodszym pacjentom i ich rodzinom poprzez zmianę sportowych ciuchów w piżamy.
Zachęcamy do włączenia się do akcji!

1631947432556