TERMINARZ POSIEDZEŃ

RADY PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 1. 7 WRZEŚNIA 2021

 2. 5 PAŹDZIERNIKA 2021

 3. 16 LISTOPADA 2021

 4. 7 GRUDNIA 2021

 5. 11 STYCZNIA 2022 RADA KLASYFIKACYJNA

 6. 22 LUTEGO 2022

 7. 15 MARCA 2022

 8. 5 KWIETNIA 2022

 9. 10 MAJA 2022

 10. 14 CZERWCA 2022 RADA KLASYFIKACYJNA

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ

WE WSZYSTKICH KLASACH

I – III - POCZĄTEK SPOTKAŃ O GODZINIE 16.00

IV – VIII – GODZ. 17.30

 1. 9 września 2021

 2. 7 października 2021

 3. 18 listopada 2021

 4. 9 grudnia 2021

 5. 4 stycznia 2022

 6. 24 lutego 2022

 7. 17 marca 2022

 8. 7 kwietnia 2022

 9. 12 maja 2022

 10. 7 czerwca 2022

UWAGA!
 
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ TYLKO ZEBRANIA WE WRZEŚNIU, STYCZNIU
 
I CZERWCU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE DLA WSZYSTKICH KLAS, POZOSTAŁE TERMINY
 
TO ZEBRANIA INDYWIDUALNE PO UMÓWIENIU Z NAUCZYCIELEM LUB DLA
 
WYZNACZONYCH KLAS.