Szanowni Państwo.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z tym od jutra tj. od 12 marca 2020r. w naszej szkole nie będzie lekcji. Dzieci pozostają w domu do dnia 25 marca 2020r..

Tylko w dniach 12 i 13 marca szkoła , w wyjątkowych sytuacjach zaopiekuje się dziećmi, których rodzice nie zdążą im zapewnić opieki.( opieka od 6.30 do 16.00).Jednocześnie przypominam, że rodzice mogą uzyskać zasiłek na czas opieki nad dzieckiem, w przypadku zamknięcia szkoły. Należy wówczas złożyć stosowne oświadczenie - do pobrania na stronie internetowej ZUS, nie jest wymagane zwolnienie lekarskie.

Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Proszę, aby dzieci w tym czasie ograniczyły wizyty koleżeńskie oraz inne wyjścia do niezbędnego minimum. Pamiętajmy, że jest to czas na zabezpieczenie siebie i swoich bliskich przed zakażeniem

Dzieci nie będą miały za ten czas liczonych nieobecności.

Proszę także śledzić LIBRUSA, nauczyciele powiadomią Państwa, jakie lektury mogą uczniowie czytać w tym czasie, mogą też przesłać zdalnie zadania. Na stronie internetowej szkoły, na LIBRUSIE i na drzwiach wejściowych będą aktualne informacje.

W razie potrzeby proszę korzystać z poczty elektronicznej, Librusa lub telefonu- 683835243.