PRZEBIEG EGZAMINU PRÓBNEGO

18, 19, 20 GRUDNIA 2018  

700 – DYREKTOR SPRAWDZA PRZYGOTOWANIE SAL DO EGZAMINU

730 – WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS VIII SĄ W SZKOLE

730 - WYCHOWAWCY KLAS VIII SPRAWDZAJĄ OBECNOŚĆ I ODBIERAJĄ OD UCZNIÓW TELEFONY KOMÓRKOWE DO DEPOZYTU

735 – DYREKTOR I ZASTĘPCA SPRAWDZAJĄ CZY ZESPOŁY NADZORUJĄCE SĄ W KOMPLECIE, WSZYSCY UCZNIOWIE SĄ NA II PIĘTRZE

740 – ZASTĘPCA, DYREKTOR, PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELE ZDAJĄCYCH – IDZIEMY DO SALI NR 16 I ODBIERAMY ARKUSZE EGZAMINACYJNE

745 – PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁÓW NADZORUJACYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELE ZDAJĄCYCH ODBIERAJĄ ZESTAWY OD DYREKTORA

750 – UCZNIOWIE WCHODZĄ DO SAL – WG KOLEJNOŚCI NA LISTACH I LOSUJĄ NUMERY STOLIKÓW

755 – PRZEWODNICZĄCY W SALACH PRZYPOMINAJĄ ZASADY:

 • SPRAWDZIĆ KOMPLETNOŚC ZESTAWU
 • ZAKODOWAĆ – W JAKI SPOSÓB
 • ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ DLA ZDAJĄCEGO

755 – UCZNIOWIE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z TOALETY

800 – ZESPOŁY NADZORUJĄCE ROZDAJĄ ZESTAWY UCZNIOM

 • UCZNIOWIE CZYTAJĄ INSTRUKCJĘ
 • KODUJĄ PRACE I PRZYKLEJAJĄ NAKLEJKI Z KODAMI I PESELEM- NAKLEJKA Z IMIENIEM I NAZWISKIEM WRACA DO KOPERTY!
 • ZESPOŁY SPRAWDZAJĄ KODOWANIE
 • UCZNIOWIE SPRAWDZAJĄ KOMPLETNOŚĆ ZESTAWÓW
 • ZACZYNAJĄ PISAĆ
 • PRZEWODNICZĄCY ZAPISUJE NA TABLICY CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA  PRACY Z ZESTAWEM EGZAMINACYJNYM
 • 10 MINUT PRZED KOŃCEM CZASU PRZEWODNICZĄCY PRZYPOMINA :

               PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ZAKODOWANIU ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI

 • KIEDY SKOŃCZY SIĘ CZAS PRACY Z ZESTAWEM PRZEWODNICZĄCY INFORMUJE O TYM ZDAJĄCYCH I DAJE IM JESZCZE 5 MINUT NA PRZENIESIENIE ODPOWIEDZI NA KARTĘ ODPOWIEDZI I SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI KODOWANIA
 • PO ZDANIU ARKUSZA UCZNIOWIE W CISZY UDAJĄ SIĘ NA PARTER- DO ŚWIETLICY

 • NA EGZAMIN UCZEŃ POWINIEN PRZYNIEŚC DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM
 • ZA EGZAMINY PRÓBNE NIE WYSTAWIA SIĘ OCEN
 • NA EGZAMINIE UCZEŃ MOŻE MIEĆ MAŁĄ BUTELKĘ Z WODĄ – POSTAWIONĄ NA PODŁODZE PRZY ŁAWCE
 • NA EGZAMIN MOŻNA WNIEŚĆ TYLKO DŁUGOPIS Z CZARNYM WKŁADEM – NIE MOŻNA MIEĆ DŁUGOPISÓW ZMAZYWALNYCH!
 • NA EGZAMIN Z MATEMATYKI DODATKOWO MOŻNA ZABRAĆ LINIJKĘ
 • PODCZAS PRACY Z ZESTAWEM EGZAMINACYJNYM ZDAJĄCY NIE POWINIEN OPUSZCZAĆ SALI, W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH MOGĄ WYJŚĆ ZA ZGODĄ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO – ZDAJĄCY SYGNALIZUJE POTRZEBĘ WYJŚCIA PODNIESIENIEM RĘKI, ZOSTAWIA ZAMKNIĘTY ARKUSZ NA ŁAWCE, CZAS JEGO NIEOBECNOŚCI JEST ODNOTOWYWANY W PROTOKOLE EGZAMINACYJNYM

PO EGZAMINIE PRÓBNYM UCZNIOWIE UDAJĄ SIĘ NA PRZERWĘ, A POTEM IDA NA LEKCJE – ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ Z DANEGO DNIA.