1 marca 2018r. w Szkole podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie szkolnych koordynatorów TIK sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych miasta i gminy Krosno Odrzańskie, w którym uczestniczyli:

  • Tomasz Stepek, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
  • Wioletta Radecka – Weretko – dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim, w zastępstwie za koordynatora – Annę Bożęcką
  • Leszek Jagiełło – nauczyciel Szkoły podstawowej nr 2 im.Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
  • Izabela Sańko – dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim – koordynator sieci
  • Ewa Przeździęk – nauczyciel Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  • Anna Senk – nauczyciel Szkoły podstawowej im. Ks. Jana Popiełuszki w Radnicy
  • Agnieszka Plichta – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach

Spotkanie miało na celu ustalenie celów i zasad współpracy oraz wypracowanie wspólnych działań w ramach sieci, a także przygotowanie planu współpracy na rok szkolny 2017/2018 na podstawie propozycji koordynatorów z poszczególnych placówek.

Zaproponowano między innymi:

  • stworzenie na stronach internetowych szkół działu, służącego publikowaniu materiałów, dokumentacji podsumowującej działania sieci, scenariusze zajęć oraz banki dobrych praktyk;
  • ustalono terminarz lekcji pokazowych organizowanych w każdej placówce, otwartych dla wszystkich chętnych nauczycieli z sieci współpracy

Kolejne spotkanie koordynatorów zaplanowano w maju 2018r..