HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W KLASACH  I – III  SPOTKANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 1600,

W KLASACH IV – VII POCZĄTEK SPOTKAŃ  O GODZINIE 1730

 

13 września 2018

11 października 2018

8 listopada 2018

6 grudnia 2018

3 stycznia 2019

21 lutego 2019

14 marca 2019

11 kwietnia 2019

9 maja 2019

6 czerwca 2019