INFORMACJA DLA RODZICÓW.

Szanowni Państwo, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję co następuje:

 • od dnia 25 marca 2020r. rozpoczynamy zdalne nauczanie realizując podstawę programową – dotąd opieraliśmy się na powtórkach i utrwalaniu zdobytych dotąd wiadomości i umiejętności – obecnie rozpoczniemy realizację nowych treści, po uprzednim zmodyfikowaniu naszych dotychczasowych programów nauczania i planu lekcji,
 • na chwilę obecną zdalne nauczanie potrwa do 10 kwietnia 2020r.,
 • dzieci będą się nadal uczyć w domu pod kierunkiem nauczycieli , korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy i różnych materiałów nauczycieli, oraz innych dostępnych na platformach edukacyjnych,
 • dołożymy starań, aby dzieci miały czas na efektywną naukę i na odpoczynek,
 • uczniowie będą mieli ustalony nowy plan zajęć, który zapewni równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, postaramy się również, aby zajęcia planowe były zróżnicowane,
 • razem z nauczycielami ustaliłam sposoby monitorowania postępów uczniów, rodzice będą mieli do tego wgląd – oceny w LIBRUSIE,
 • ustalone zostaną warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego, a także sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej z zachowania – takie informacje przekażę w innym terminie,
 • sposobem dokumentowania lekcji prowadzonych zdalnie przez nauczycieli, będzie planowanie lekcji w PLANERZE w dzienniku elektronicznym, do którego rodzice mają również dostęp: w górnym menu proszę wybrać „organizacja” i „zaplanowane lekcje”
 • nauczyciele są dla Państwa i dla uczniów dostępni również w formie konsultacji – za pośrednictwem wiadomości na dzienniku elektronicznym,
 • ustaliłam już dla nauczycieli zasoby i źródła materiałów, niezbędnych do realizacji zajęć, w tym również materiały w formie elektronicznej, które będą przesyłane dzieciom podczas zdalnego nauczania,
 • zdalne nauczanie wymaga ogromnego zaangażowania również ze strony rodziców, na co bardzo liczymy i prosimy Państwa o współpracę w tym zakresie, aby aktywność dzieci dała nam podstawę do oceniania ich pracy,
 • nauczyciele będą z Państwem w stałym kontakcie,
 • jeżeli Państwa dziecko dotąd korzystało z Państwa konta – należy ustawić dziecku nowe hasło – taką możliwość ma każdy rodzic, w razie problemów pomożemy w ustawieniu hasła, wówczas dziecko będzie samodzielnie korzystało ze swojego konta – instrukcję jak to zrobić, wyśle w osobnej wiadomości,
 • w zaplanowanych lekcjach pojawiać się będą wszystkie elementy lekcji, odpowiednie ilustracje, linki do filmów i zadań a także zadania domowe – każdy nauczyciel, który zaplanował lekcję, ma wgląd w poziom realizacji przez dziecko danej lekcji – czy została ona zrealizowana w całości,
 • zadanie domowe uczeń wykonuje i odsyła nauczycielowi do sprawdzenia, wówczas otrzyma ocenę widoczną jak zwykle w ocenach ucznia,
 • proszę Państwa o czuwanie nad ilością czasu, który dziecko spędza przy komputerze w ciągu dnia – skoro większość pracy szkolnej dziecko wykonuje na komputerze, należy zadbać o inne aktywności dziecka w ciągu dnia,
 • w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz na zajęcia rewalidacyjne – nauczyciele również będą przesyłać dzieciom zadania z tego zakresu, tutaj niezbędna będzie dla nas Państwa pomoc dla dziecka przy wykonaniu zadań,
 • nauczyciele świetlicy i biblioteki będą dzieciom przesyłać linki i zadania – jako sposoby na nudę, i samorozwój, proszę więc traktować je jako zadania dowolne- dzieci mogą, ale nie muszą ich wykonywać,
 • liczymy na to, że Państwo ustalą z dziećmi dokładny plan systematycznej pracy nad zdalnymi lekcjami, aby ich praca była systematyczna i wykonywana na bieżąco,
 • jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nadal będziemy doskonalić nasze zdalne nauczanie,

RODZICU!

Zachęcaj swoje dziecko systematycznej i do samodzielnej pracy.

Staraj się być w stałym kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, udostępnij im swój numer telefonu i adres mailowy i regularnie korzystaj z dziennika elektronicznego.

W miarę możliwości wspieraj- a nie wyręczaj dzieci w wykonywaniu prac.

 

12 przykazań dla rodzica:

1. Traktuj naukę dziecka jako rzecz świętą.

Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku. Mów, że: dajesz mu kanapki z rybą, że musi spać dziewięć godzin, być dotleniony itp., żeby mógł się lepiej skoncentrować w szkole. Niech dziecko widzi, że traktujesz to bardzo poważnie.

2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie.

Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze, a telefony będą wyciszone. To podstawowy błąd rodziców: pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy.

3. Pokaż, jak bardzo cenisz rozwijanie pasji.

Samodzielnie napisany referat, reesearch w książkach i internecie, zrobienie makiety – takie działania przyniosą dziecku więcej korzyści i satysfakcji niż przesiedzenie ośmiu lekcji w szkole.

4. W dni wolne staraj się rozszerzać wiedzę dziecka.

Daj mu okazję, żeby błysnęło w domu tym, czego się nauczyło w szkole. Zabierz je do muzeum. Jeśli teraz uczy się o  skałach, niech to będzie Muzeum Ziemi. Poznaje muzykę Chopina? Wykorzystaj to jako okazję do wyjazdu do Żelazowej Woli.

5. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie.

Pokazuj mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się trudne. Np. piecz ciasta, które wydają się skomplikowane do zrobienia, rozwiązuj najtrudniejsze krzyżówki.

6. Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować.

Jeśli uważasz, że ludzie po prostu rodzą się inteligentni albo nie, nie licz na to, że twoje dziecko będzie lubiło się uczyć. Po co ma to robić, skoro i tak od tego IQ mu nie wzrośnie?

7. Oceniając ludzi zmień kryterium. Na kryterium mądrości.

„Marek jest bardzo mądry, prawda? Dużo czyta”. Kładź nacisk na wytrwałość, a nie na efekty.

8. Chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór.

Nigdy nie szafuj lekko rozdawanymi pochwałami i nie zachęcaj dziecka do oszukiwania dla uśpienia poczucia winy.

9. Uważaj, jakie bajki czytasz maluchowi.

Większość naszych tradycyjnych bajek swoją fabułę opiera na szczęśliwym przypadku, czyli sukces bohatera zależy od ślepego losu. Nie czytaj dziecku, że księżniczkę uwiezioną w wieży uwolnił książę, ale o tym, że przez wiele lat plotła linę z pajęczyny i sama się uwolniła.

10. Jak najczęściej mów dziecku o swoich błędach.

I o tym, jak bardzo pomogły ci się nauczyć czegoś nowego. Wspominaj je z przyjemnością i mów, że były szansą do pokazania twojej wytrwałości.

11. Nie chwal dziecka za byle co, bo zrozumie, że masz niskie oczekiwania i nie cenisz wysiłku.

W Europie mamy prawdziwą obsesję na punkcie poczucia wartości i chwalimy dzieci bez opamiętania, za wszystko. Gdy coś im przychodzi łatwo albo zrobiły byle jak i zostaną pochwalone – zniechęcą się do nauki.

12. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków.

Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się kartka: „Co już umiem”. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego dziś dziecko się dobrze nauczyło oraz to, w czym już jest kompetentne. Nawet jeśli to będą tylko dwie daty lub cztery słówka czy jedna definicja. Zwróć uwagę dziecka, jak szybko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy przez te kilka dni.

Ewa Nowak – pedagog, terapeutka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, prowadząca warsztaty dla rodziców w ramach Akademii Zwierciadła.

 

Szanowni Państwo,

znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Większość z nas nie ma żadnych doświadczeń, jak sobie radzić w nowej rzeczywistości. Przede wszystkim konieczne jest stosowanie się do pozostawania w domu i unikaniu kontaktów bezpośrednich z innymi osobami. Zajęcia w szkole zostały odwołane – zwolnienie z przychodzenia do szkoły nie jest tożsame ze zwolnieniem z uczenia się.

Oficjalny komunikat brzmi: „to nie są ferie”.

Podejmowane jest nauczanie zdalne. Taka forma jawi się jako działanie zastępcze wobec klasycznego uczenia się na lekcjach w klasie. Jednakże jest ona równie skuteczna w zdobywaniu wiedzy i niejednokrotnie bardziej skuteczna.

Uczenie się jest dość skomplikowanym procesem. Zaangażowane są w niego wszystkie procesy poznawcze i bez optymalnego ich uregulowania będziemy uczyć się wolniej, z trudnościami.

Obecna sytuacja jest zupełnie nowa, przynajmniej dla większości uczniów.

Wymaga samodzielnego uczenia się, bez konieczności odbywania „rytuału” chodzenia do szkoły, uczestniczenia w lekcjach. Zaletą uczenia się w domu jest daleko zindywidualizowanie tego procesu, znane doskonale uczniom, którzy posiadają wskazanie do indywidualnego nauczania. Należy podkreślić, że przynosi to wymierne efekty w postaci skuteczniejszego przyswajania wiedzy i tym samym uzyskiwania wyższych ocen. Praktyka wskazuje, iż uczniowie podlegający indywidualnej formie nauczania otrzymują znacząco wyższe oceny. Jednym z istotnych czynników takiej sytuacji jest pozostawanie w relacji z nauczycielem 1:1 i ma to bardziej formę konsultacji i korepetycji niż uczestniczenie w lekcjach w grupie w klasie.

Zdalne nauczanie wymaga od ucznia zaangażowania procesów poznawczych na optymalnym poziomie a kolejnym warunkiem odnoszenia sukcesów jest systematyczność – realizowanie poleceń i zadań krok po kroku, zgodnie z zaleceniami nauczyciela prowadzącego.

Można założyć, że wszyscy uczniowie posiadają swoje miejsce do nauki, włącznie z możliwością korzystania z komputera z dostępem do Internetu. To jest warunek niezbywalny do prowadzenia nauczania zdalnego. Warto ustalić z domownikami, że korzystanie z komputera przez kilka godzin dziennie jest w obecnej sytuacji konieczne. Najlepiej jest przyjąć stałe godziny użytkowania sprzętu. Dobrze jest, kiedy to są godziny poranne i przedpołudniowe (ok. 9-10 do 12-13). Wtedy jesteśmy najbardziej aktywni a nasz układ nerwowy jest optymalnie wydajny. Oczywiście nie są to sztywne godziny pobierania nauki. Jest to wskazanie a nie polecenie.

W miarę możliwości należy się odizolować od zewnętrznych czynników, które wpływają zakłócająco na proces uczenia się. Chodzi i stworzenie sobie komfortu maksymalnej koncentracji uwagi, która jest konieczna do sprawnego działania pozostałych procesów poznawczych. Dalej należy wykonywać polecenia nauczycieli, wypełniać zadania i wskazania. To są warunki konieczne i niezbędne do skutecznego uczenia się.

Janusz Kuśmierczyk
Psycholog szkolny

Szanowni Państwo.
Właśnie ogłoszono w Polsce STAN EPIDEMII !
Szkoły pozostaną zamknięte do Wielkanocy.
Nadal będziemy kontynuować zdalne nauczanie. Na chwilę obecną nie mogę powiedzieć nic więcej. Jak tylko zostanie wydane Rozporządzenie MEN w tej sprawie, poinformuję Państwa o tym, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie zdalnego nauczania.
Dziś serdecznie WSZYSTKIM RODZICOM dziękuję za wyrozumiałość i współpracę, to naprawdę bardzo ważne.Dziękuję też DZIECIOM, są naprawdę dzielne i świetnie sobie radzą ze zdalnym nauczaniem. Wiem, że organizowane są grupy na Whats App i Messengerze, i wiem też, że komunikacja działa coraz lepiej. Jestem przekonana, że razem poradzimy sobie w tej wyjątkowo trudnej sytuacji.
Dziękuję też NAUCZYCIELOM, wiem jak jest trudno i doceniam Wasze zaangażowanie.
W razie pytań i jakiejkolwiek potrzeby, proszę kontaktować się ze mną lub nauczycielami, wychowawcami - pomożemy w miarę naszych możliwości.

APELUJĘ TEŻ O ROZWAGĘ I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI O POZOSTANIE W DOMACH.
Łączę wyrazy szacunku.
Wszystkim życzę ZDROWIA.
Izabela Sańko

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci. W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.

Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U

 

Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO.

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W WYNIKU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZAKWALIFIKOWANO DO PRZYJĘCIA TYLKO DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE NASZEJ SZKOŁY.

DZIECI ZAMIESZKAŁE POZA OBWODEM NASZEJ SZKOŁY NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PRZYJĘCIA.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANE MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE W POSTĘPOWANIU  UZUPEŁNIAJACYM OD 10  SIERPNIA 2020r.

W RAZIE PYTAŃ,ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ, PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY W GODZINACH 8.00 - 15.00

OTO TELEFONY: 683835243 lub 510375844.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PROSZE PRZESYŁAĆ DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

IZABELA SAŃKO