Międzynarodowy, Transparent, Flaga

W GEŚCIE SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ - SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM POSTANOWIŁA WSPOMÓC POTRZEBUJĄCYCH.

OD PONIEDZIAŁKU 28 LUTEGO 2022 ZBIERAMY W NASZEJ SZKOLE NAPOTRZEBNIEJSZE OBECNIE ARTYKUŁY:

- środki higieny osobistej: szampony, mydła, mydła w płynie, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, podpaski, tampony, pampersy, chusteczki nawilżane, itp.

- podstawowe wyposażenie apteczek - bandaże, plastry, środki dezynfekujące w małych opakowaniach, NA RAZIE NIE ZBIERAMY ŻADNYCH LEKÓW!

- środki medyczne i opatrunkowe

- indywidualne stabilizacje medyczne

- kołnierze ortopedyczne

- ręczniki - najlepiej nowe!

- śpiwory

- karimaty

- latarki,

- lornetki z wielokrotnością 30

- folie NRC

- torby medyczne

- torby Ambu

UWAGA! NIE ZBIERAMY ODZIEŻY ANI ŻYWNOŚCI!

W MIARĘ NAPŁYWU INFORMACJI, OKREŚLENIA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI TRANSPORTU ZEBRANYCH ŚRODKÓW NA UKRAINĘ LUB DLA POTRZEBUJĄCYCH , KTÓRZY PRZYJADĄ DO POLSKI - BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO

WSZELKIE POMYSŁY DOTYCZĄCE POMOCY POTRZEBUJĄCYM ORAZ ZGŁOSZENIA CHĘCI UDZIELENIA INNEGO WSPARCIA I POMOCY MOŻNA ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW: I.SAŃKO - 510375844, M.STEFANOWICZ - 501310404

 

                        

baner DBI 2022 2600x1500

 

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2022 roku.
Zgłoszenia i Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Moniuszki 30, 66-600 Krosno Odrzańskie. lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zasady i terminy rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego nr 16/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Postępowanie rekrutacyjne trwa od 14 lutego 2022r. do 11 marca 2022r., do godziny 15.00
 
 
Ponadto informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim planowane jest utworzenie oddziału integracyjnego. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem lub z dyrektorem szkoły.
 
W załączeniu  znajduje się również link do dokumentu zawierającego zgłoszenie i  wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim oraz potwierdzenie woli zapisania dziecka do ww placówki, które rodzice składają w placówce po zakwalifikowaniu dziecka przez komisję rekrutacyjną.
Zgłoszenie składają rodzice ucznia, który jest zameldowany i mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 , wniosek składają rodzice ucznia spoza obwodu.
Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły - tel. 683835243 lub dyrektor szkoły - tel. 510375844

https://bip.wrota.lubuskie.pl/sp2_krosno_odrzanskie/82/REKRUTACJA/

ferie

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Granty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy popegeerowskie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez rodzica/prawnego opiekuna lub przez pełnoletniego ucznia szkoły średniej, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Krosno Odrzańskie. Komputery zostaną zakupione w ilości uzależnionej od liczby złożonych przez mieszkańców oświadczeń.

Oświadczenia mogą składać:

- rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które w linii prostej są potomkami pracowników dawnych PGR (rodziców, dziadków, pradziadków),

- pełnoletni uczniowie, którzy w linii prostej są potomkami pracowników dawnych PGR (rodziców, dziadków, pradziadków).

W związku z powyższym, prosimy o składanie oświadczeń wraz z podpisanymi klauzulami informacyjnymi i zgodami na przetwarzanie danych osobowych (druki dostępne w załączniku)

do dnia 25 października 2021r. (włącznie)

Wypełnione dokumenty rodzice/opiekunowie prawni składają do szkoły, do których uczęszcza dziecko lub do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w przypadku uczniów szkół średnich.

Oświadczenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

- oświadczenie rodzica

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych