Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim zaprasza do nauki gry na: akordeonie, altówce, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, wiolonczeli, saksofonie i skrzypcach.

Edukacja muzyczna przyczynia się do wszechstronnego rozwoju człowieka:
-kształci twórcze myślenie, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość
-i systematyczność w pracy, a także odpowiedzialności za siebie i innych;
-pomaga każdemu dziecku w urzeczywistnianiu swoich możliwości rozwojowych i poznawczych oraz rozwijaniu posiadanych zdolności;
-umacnia wiarę każdego dziecka we własne siły i możliwość osiągania sukcesów;
-wspomaga dzieci w ich dążeniu do osiągania wyznaczonych sobie celów;
-wprowadza dziecko w świat kultury i dziedzictwa narodowego.

Warto podjąć naukę w naszej szkole, ponieważ:
-w szkole panuje serdeczna i rodzinna atmosfera, która pozwala dobrze czuć się każdemu dziecku;
-nasza szkoła mieści się w przestronnym, jasnym i przyjaznym budynku;
-posiadamy doskonałą bazę instrumentalną – istnieje możliwość wypożyczenia instrumentów;
-doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania;
-stwarzamy możliwość prezentowania zdobytych umiejętności artystycznych przez uczniów na licznych koncertach szkolnych
i środowiskowych.

Szkoła prowadzi naukę w cyklu sześcioletnim (dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6-8 lat) oraz czteroletnim (dla rozpoczynających naukę w wieku 8-16 lat). Zajęcia szkolne obejmują lekcje gry na wybranym instrumencie oraz zajęcia ogólnomuzyczne.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
 

http://psm.krosnoodrzanskie.pl/index.php/634-rekrutacja-informacje

 

1. Korzystaj tylko z bezpiecznych stron internetowych, czyli takich, które służą do edukacji lub kreatywnej zabawy.
2. Nie odpowiadaj na „zaczepki" osób, których nie znasz realnie.
3. Nie klikaj w odnośniki (strony internetowe) jeżeli nie pochodzą od zaufanych źródeł (czyli rodzina, bliscy znajomi, nauczyciele). W ten sposób ograniczysz ewentualne wirusy komputerowe.
4. Zachowaj zasady netykiety w sieci.
5. Pamiętaj, by przy komputerze zachowywać właściwą pozycję. Ręce trzymaj nad klawiaturą, nadgarstki opierając o biurko. Dopasuj swoje krzesło przy biurku. Siedź prosto.
6. Co 45 minut zrób przerwę. Wstań, rozciągnij się.

 

Utrzymaj szkolny tryb dnia:

1. Wstawaj o tej samej porze.
2. Zachowaj poranną rutynę - pamiętaj o higienie i śniadaniu. Nie chodź cały dzień w piżamie.
3. Przed rozpoczęciem nauki wyjdź do ogródka, z psem, na balkon albo otwórz okno i pooddychaj świeżym powietrzem to rozbudzi Twoje ciało, będzie imitowało wyjście do szkoły i wzmocni Twoją odporność.
4. O określonej porze zacznij pracę zadaną przez nauczycieli.
5. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy. W szkole wychodziliście na korytarz. Rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu będzie regenerowało umysł.
6. W czasie przerw unikaj oglądania youtuba, seriali, grania w gry. To świetna okazja do ćwiczenia samodyscypliny.
7. Zaplanuj sobie czas popołudniowy. Pamiętaj, że rodzice nadal będą pracować, nawet jeśli fizycznie będą w domu i nie mogą spędzać z Tobą czasu, kiedy ty masz już wolne.
8. Utrzymuj kontakty towarzyskie TYLKO online. Wykorzystaj po południu czas do dzielenia się ONLINE swoimi pomysłami na kreatywny czas wolny.
9. Ustal z rodzicami czas po południu, w którym będziecie mogli razem się pobawić
10. Zapytaj rodziców, jak w czasie szkoły online możesz pomóc im w domowych obowiązkach. To świetna okazja, by nauczyć się gotować, prać, prasować. To także możliwość do organizowania przez przewodniczących klas konkursów online na np. zrobiony obiad rodzinny itp. Bądźcie tu kreatywni!
11. Ustal sobie limit grania w gry komputerowe i oglądania seriali. Będziesz mieć i tak dodatkowo więcej czasu na komputerze niż zwykle. Nikt nie chciałaby wrócić do szkoły pełnej zombie komputerowych!
12. 1,5 godziny przed snem wyłącz elektronikę. Zaniedbując to narażasz się na problemy ze snem.
13. Przed pójściem spać podsumuj to, co udało Ci się wykonać danego dnia. Doceń siebie! Wyciągnij wnioski na następny dzień - czego chcesz robić więcej, czego mniej.
14. Uspokój umysł. Wieczór to dobry moment do treningu umysłu. Naucz swój umysł, jak ma zatrzymywać pracę i wchodzić w stan relaksu. Wystarczy, byś przez 5-10 minut w pozycji siedzącej odliczał/a oddechy. Kiedy skoncentrujesz uwagę na oddechach, zbędne myśli zaczną się wyciszać.
15. Dbaj o sen. Śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.
Proszę dbaj o siebie i przestrzegaj ograniczeń!

(tekst EKO TUR Instytut Kształcenia, autor: Marta Jankowska)

INFORMACJA DLA RODZICÓW.

Szanowni Państwo, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję co następuje:

 • od dnia 25 marca 2020r. rozpoczynamy zdalne nauczanie realizując podstawę programową – dotąd opieraliśmy się na powtórkach i utrwalaniu zdobytych dotąd wiadomości i umiejętności – obecnie rozpoczniemy realizację nowych treści, po uprzednim zmodyfikowaniu naszych dotychczasowych programów nauczania i planu lekcji,
 • na chwilę obecną zdalne nauczanie potrwa do 10 kwietnia 2020r.,
 • dzieci będą się nadal uczyć w domu pod kierunkiem nauczycieli , korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy i różnych materiałów nauczycieli, oraz innych dostępnych na platformach edukacyjnych,
 • dołożymy starań, aby dzieci miały czas na efektywną naukę i na odpoczynek,
 • uczniowie będą mieli ustalony nowy plan zajęć, który zapewni równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, postaramy się również, aby zajęcia planowe były zróżnicowane,
 • razem z nauczycielami ustaliłam sposoby monitorowania postępów uczniów, rodzice będą mieli do tego wgląd – oceny w LIBRUSIE,
 • ustalone zostaną warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego, a także sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej z zachowania – takie informacje przekażę w innym terminie,
 • sposobem dokumentowania lekcji prowadzonych zdalnie przez nauczycieli, będzie planowanie lekcji w PLANERZE w dzienniku elektronicznym, do którego rodzice mają również dostęp: w górnym menu proszę wybrać „organizacja” i „zaplanowane lekcje”
 • nauczyciele są dla Państwa i dla uczniów dostępni również w formie konsultacji – za pośrednictwem wiadomości na dzienniku elektronicznym,
 • ustaliłam już dla nauczycieli zasoby i źródła materiałów, niezbędnych do realizacji zajęć, w tym również materiały w formie elektronicznej, które będą przesyłane dzieciom podczas zdalnego nauczania,
 • zdalne nauczanie wymaga ogromnego zaangażowania również ze strony rodziców, na co bardzo liczymy i prosimy Państwa o współpracę w tym zakresie, aby aktywność dzieci dała nam podstawę do oceniania ich pracy,
 • nauczyciele będą z Państwem w stałym kontakcie,
 • jeżeli Państwa dziecko dotąd korzystało z Państwa konta – należy ustawić dziecku nowe hasło – taką możliwość ma każdy rodzic, w razie problemów pomożemy w ustawieniu hasła, wówczas dziecko będzie samodzielnie korzystało ze swojego konta – instrukcję jak to zrobić, wyśle w osobnej wiadomości,
 • w zaplanowanych lekcjach pojawiać się będą wszystkie elementy lekcji, odpowiednie ilustracje, linki do filmów i zadań a także zadania domowe – każdy nauczyciel, który zaplanował lekcję, ma wgląd w poziom realizacji przez dziecko danej lekcji – czy została ona zrealizowana w całości,
 • zadanie domowe uczeń wykonuje i odsyła nauczycielowi do sprawdzenia, wówczas otrzyma ocenę widoczną jak zwykle w ocenach ucznia,
 • proszę Państwa o czuwanie nad ilością czasu, który dziecko spędza przy komputerze w ciągu dnia – skoro większość pracy szkolnej dziecko wykonuje na komputerze, należy zadbać o inne aktywności dziecka w ciągu dnia,
 • w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz na zajęcia rewalidacyjne – nauczyciele również będą przesyłać dzieciom zadania z tego zakresu, tutaj niezbędna będzie dla nas Państwa pomoc dla dziecka przy wykonaniu zadań,
 • nauczyciele świetlicy i biblioteki będą dzieciom przesyłać linki i zadania – jako sposoby na nudę, i samorozwój, proszę więc traktować je jako zadania dowolne- dzieci mogą, ale nie muszą ich wykonywać,
 • liczymy na to, że Państwo ustalą z dziećmi dokładny plan systematycznej pracy nad zdalnymi lekcjami, aby ich praca była systematyczna i wykonywana na bieżąco,
 • jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nadal będziemy doskonalić nasze zdalne nauczanie,

RODZICU!

Zachęcaj swoje dziecko systematycznej i do samodzielnej pracy.

Staraj się być w stałym kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, udostępnij im swój numer telefonu i adres mailowy i regularnie korzystaj z dziennika elektronicznego.

W miarę możliwości wspieraj- a nie wyręczaj dzieci w wykonywaniu prac.