Drukuj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022