Drukuj

1 marca 2018r. w Szkole podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie szkolnych koordynatorów TIK sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych miasta i gminy Krosno Odrzańskie, w którym uczestniczyli:

Spotkanie miało na celu ustalenie celów i zasad współpracy oraz wypracowanie wspólnych działań w ramach sieci, a także przygotowanie planu współpracy na rok szkolny 2017/2018 na podstawie propozycji koordynatorów z poszczególnych placówek.

Zaproponowano między innymi:

Kolejne spotkanie koordynatorów zaplanowano w maju 2018r..