christmas 2918569 340

Tegoroczne Boże Narodzenie będzie różnić się od świąt, które spędzaliśmy dotąd.

       W tym okresie warto jednak być blisko - jeśli nie możemy osobiście - to przynajmniej myślami z ważnymi dla nas osobami.

       Mijający rok pokazał nam, że niczego nie możemy być pewni, nie ma stałości.

       Dlatego niczego nie odkładajmy na później, żyjmy pełnią życia i doceńmy naszych    najbliższych, bo tylko rodzina liczy się naprawdę i tylko rodzina będzie dla nas zawsze.

        Wszystkim uczniom i ich rodzinom oraz pracownikom szkoły życzę Miłości. Ciepła.     Bliskości.

W dziwnych i trudnych czasach,  dobrego słowa i wspomnienia momentów, gdy gromadziliśmy się przy jednym stole.

                                                                                              Wesołych świąt, Kochani. 

 

 

Ręce, Przyjaźń, Przyjaciele, Dzieci

 

KOCHANI UCZNIOWIE I RODZICE .

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM I ICH RODZICOM ZA TRUD WŁOŻONY W WYKONANIE PRAC NA KONKURS ORAZ DOSTARCZENIE ICH DO SZKOŁY.

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE WPŁYNĘŁO DO NAS NAPRAWDE DUŻO PRAC. WYBÓR TYCH, KTÓRE ZOSTANA OPUBLIKOWANE W KALENDARZU, NAPRAWDĘ NIE BYŁ ŁATWY.

UDAŁO SIĘ NA WYBRAĆ 13 PRAC - PO JEDNEJ NA KAŻDY MIESIĄC I JEDNĄ NA OKŁADKĘ KALENDARZA.

OTO LAUREACI NASZEGO KONKURSU - W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

 

ARTYM JULIA - KLASA 4C - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

KUCIEWICZ HANNA - KLASA 7A - ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

MUCHOWSKA NINA - KLASA 2B - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

NOLBRZAK MAJA - KLASA 4A - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

NOLBRZAK MIŁOSZ - KLASA 7A - ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PAKUŁA BARTOSZ - KLASA 4A - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZYBYLAK JULIA - KLASA 2B - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROMANOWSKA PAULINA - KLASA 6A - SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

SAKOWICZ ZOFIA - KLASA 4A - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

STĘPNIAK OLIWIA - KLASA 2B - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

SZUCHNIK NATALIA - KLASA 4A - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

TUTAJEWICZ HANNA - KLASA 4A - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ZAGIERSKA KLAUDIA - KLASA 7B - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

Prace wszystkich Laureatów zostaną opublikowane w Kalendarzu na rok 2021, każdy Laureat otrzyma taki kalendarz.

O sposobie i terminie wręczenia nagród poinformujemy wszystkich uczestników po wydrukowaniu kalendarzy.

Dodatkowo każda szkoła zostanie poinformowana o wynikach konkursu, przeslemy również listy uczestników konkursu z każdej placówki.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy Laureatom.

Grafika z gwieździstym niebem i śniegiem. Na środku logo akcji "Razem na Święta" oraz tekst "Razem na Święta – zapraszamy do udziału w akcji MEN"

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej  szkoły  do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. Celem inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter. Jesteśmy jednak przekonani, że szczególnie w tym okresie wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.

 

„Razem na Święta” 2020 

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. 

Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.  

Przykłady działań w ramach akcji „Razem na Święta”

Uczniom i nauczycielom proponujemy następujące działania: 
•    wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
•    samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
•    przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół, 
•    zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
•    zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt,
•    przygotowanie kartek dla kombatantów i Rodaków na Kresach,
•    wsparcie organizacji oferujących pomoc Polakom i Polonii za granicą. 
Są to jedynie przykłady inicjatyw, które w okresie przedświątecznym mogą podejmować szkolne kluby i koła wolontariatu. Chętnie poznamy inne działania realizowane przez uczniów i nauczycieli. 

Flaga, Polska, Naród, Darmowe ZdjęcieBiało Czerwone, 11 Listopada, Dekoracja

 

 Ręce, Przyjaźń, Przyjaciele, Dzieci, Zabawa, Szczęście

 

Konkurs plastyczny

DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 8

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KROSNA ODRZAŃSKIEGO


„Uroki koleżeństwa i przyjaźni”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

IM. J.KILIŃSKIEGO W KROSNIE ODRZAŃSKIM

TEL. 68 383 52 43, FAX. 68 383 52 43,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Konkurs plastyczny pn.
„Uroki koleżeństwa i przyjaźni”

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Celem konkursu jest:
 4. promowanie pozytywnych zachowań względem rówieśników,
 5. promowanie wartości koleżeństwa i przyjaźni,
 6. kształtowanie świadomości kulturowej młodzieży,
 7. pobudzenie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
 8. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

KATEGORIA PIERWSZA- klasy I-III szkoły podstawowej

KATEGORIA DRUGA - klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

 1. Technika wykonania pracy - dowolna, format pracy A4, A3, wykluczone są formy przestrzenne,
 2. Konkurs ma charakter indywidualny oraz samodzielny, nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
 4. dane osobowe autora oraz wiek (prosimy również dopisać klasę),
 5. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik,
 6. c)prosimy wypełnić metryczkę drukowanymi literami, metryczkę należy przykleić na odwrocie pracy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
 7. d)do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnictwa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
 8. Termin i miejsce przekazywania prac wraz z metryczką, kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie     danych osobowych: do 30 listopada 2020 roku, na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 , ul. Moniuszki 30, 66-600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem Konkurs plastyczny „Uroki koleżeństwa i przyjaźni” (prace można dostarczać osobiście).

UWAGA – ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNA MOŻLIWE JEST RÓWNIEŻ PRZESŁANIE ZDJĘCIA LUB SKANU PRACY PLASTYCZNEJ NA ADRES MAILOWY : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRACE ZOSTANĄ WYDRUKOWANE I OCENIONE – ORYGINAŁY MOŻNA BĘDZIE DOSTARCZYĆ PO POWROCIE ZE ZDLANEGO NAUCZANIA

 1. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody w postaci publikacji prac na stronach kalendarza na rok 2021 oraz pamiątkowe dyplomy.
 2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim do 14 dni po zakończeniu konkursu. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą do wskazanej placówki lub osoby indywidualnej.
 3. Nadesłanie lub przekazanie prac na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie dostarczonej pracy i jej wizerunku do celów marketingowych, w szczególności do upubliczniania na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 oraz Gminę Krosno Odrzańskie. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dotyczyć będzie autorów i prac nagrodzonych, oraz wyróżnionych w Konkursie.
 4. Uwagi dodatkowe:
 5. prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
 6. prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą uwzględniane,
 7. prace przechodzą na własność organizatora,
 8. decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Metryczka

Imię i nazwisko Wiek Klasa Adres szkoły Telefon kontaktowy, adres mailowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Konkurs plastyczny 2020

„Uroki koleżeństwa i przyjaźni”

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.

Imię i Nazwisko autora:
Adres szkoły:
Telefon kontaktowy:
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu w szkole:
e-mail do osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu w szkole:

 

 

 

 

 

 

                                                           …………………………………

Data i czytelny podpis

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………   

nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………....................................................

imię i nazwisko uczestnika

przez Szkołę Podstawową nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim W na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu „Uroki koleżeństwa i przyjaźni” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.).Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

- Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim oraz Gminy Krosno Odrzańskie Oraz w publikacji w postaci kalendarza na rok 2021. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

- Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy wykonanej przez moje dziecko, do celów marketingowych, w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Organizatora, w przypadku, gdy praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona w Konkursie.

- Akceptuję regulamin konkursu.

 

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Drodzy Uczniowie.
Jutro wracacie do szkoły po kilku dniach zdalnego nauczania. Wszystkim nam zależy, abyśmy mogli nadal mimo trudnej sytuacji uczyć się tradycyjnie, w szkole.
Dlatego apeluję do Was o zachowanie wszystkich zasad, które obowiązują w żółtej strefie:
- nosimy maseczki w przestrzeniach wspólnych szkoły - szatnia, toaleta, korytarz ,świetlica
- przy wejściu i wyjściu ze szkoły korzystamy z wyznaczonych dotąd wejść,
- do szkoły przychodzimy bezpośrednio przed samymi lekcjami aby nie przebywać tu zbyt długo,
- nosimy maseczki na powietrzu, na boisku szkolnym,
- dezynfekujemy ręce i często myjemy je ciepłą wodą z mydłem,
- obowiązkowo zachowujemy minimum 1,5 metrowy dystans między sobą,
- korzystamy tylko z własnych przyborów, podręczników i ćwiczeń,
- na lekcjach, jeśli to tylko możliwe siadamy w osobnych ławkach,
- ubieramy się ciepło, ponieważ w sale lekcyjne są wietrzone,
- w kolejce na obiad ustawiamy się klasami - według kolejności i zachowujemy dystans
- w świetlicy zdejmujemy maseczkę tylko na czas posiłku, zaraz po posiłku zakładamy maseczkę.


PAMIĘTAJMY - TYLKO RYGORYSTYCZNE STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA MOŻE NAS UCHRONIĆ PRZED ZAKAŻENIEM I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ EPIDEMII - LICZĘ NA WAS.

Izabela Sańko