PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁEJ KLASY PIERWSZEJ

1.     W szkole przez cały rok obowiązuje obuwie zmienne (tenisówki z białą podeszwą), na te buciki potrzebny będzie worek z ortalionu, który łatwo wysycha. Buty i okrycia wierzchnie zostają w szatni  w szafce ucznia. Kluczyk do szafki dziecko otrzyma pierwszego dnia w szkole – prosimy o dorobienie kluczyka już pierwszego dnia, ponieważ szkoła nie wydaje duplikatów kluczy.

2.     W szkole działa świetlica i stołówka – na obiady dzieci zapisują osobiście rodzice 1 września. Jeśli chodzi o świetlicę, to pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice pracują. Świetlica pracuje w godzinach 630 – 1600, jeśli będzie potrzeba, wydłużymy czas pracy świetlicy, zgodnie z potrzebami rodziców.

     Stołówka jest prywatną firmą – szkoła nie ponosi odpowiedzialności za menu. Obiad jednodaniowy kosztuje 6,00 zł. W przypadku trudnej sytuacji finansowej można starać się o dofinansowanie obiadów w OPS.

3.     Na zajęciach z wychowania fizycznego w naszej szkole od lat obowiązuje strój sportowy – biała koszulka bez nadruków, ciemne szorty, skarpetki na zmianę i obuwie sportowe ( może być to samo, co zmienne – NIE MOGĄ TO BYĆ BALERINKI).

4.     Religia jest dwa razy w tygodniu, o podręcznikach powiadomi  katechetka we wrześniu na pierwszych zajęciach.

5.     Do szkoły dzieci potrzebują: wyposażony piórnik – klej, nożyczki, gumki, ołówki, kredki świecowe, ołówkowe, mazaki, farby plakatowe, bloki białe techniczne i białe rysunkowe, bloki kolorowe techniczne i kolorowe rysunkowe, wycinanki, plastelinę, zeszyty w kratkę i w linię ( najlepiej kolorową – lepiej w nią trafiają w czasie pisania), patyczki matematyczne. Farby, plastelina, bloki i wycinanki zostają w szkole w klasie.

6.     W pierwszych dniach września prosimy o dostarczenie kserokopii aktu urodzenia dziecka z peselem dziecka, potrzebne jest ono do sporządzenia dokumentacji szkolnej. Prosimy o zapisanie na jego odwrocie aktualnego adresu zamieszkania dziecka i jego opiekunów, aktualnych numerów telefonów mamy i taty, imienia  i nazwiska mamy i taty.

7.     Do szkoły nie przynosimy żadnych drogich ubrań, drogich butów i cennych przedmiotów  
( mp3, zabawki elektroniczne itp. -  szkoła za to nie odpowiada!)

8.     Do szkoły nie nosimy telefonów – dziecko może zadzwonić do rodzica z sekretariatu, a jeśli przyniesie telefon, musi zostawić go w szafce w szatni.

9.  W szkole działa Rada Rodziców – wpłaty na Radę Rodziców dokonujemy od września ( wtedy znana będzie kwota, w tym roku było to 40 zł od rodziny).

11.  Dziecko powinno być ubezpieczone!  W szkole ubezpieczamy się w firmie wybranej przez Radę Rodziców. 1 września rodzice otrzymają DEKLARACJĘ DO UBEZPIECZENIA – należy ją wypełnić i niezwłocznie przekazać osobie wskazanej przez Radę Rodziców. Pieniądze na ubezpieczenie zbierają klasowi skarbnicy, można ubezpieczyć się prywatnie i zgłosić to wychowawcy klasy – też we wrześniu.

12.  W szkole przez 1 dzień w tygodniu ( poniedziałek) dostępna jest pomoc pielęgniarki, od lat uczestniczymy w akcji fluoryzacji zębów.

13. W szkole mamy specjalistów z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii i treningu zastępowania agresji. Dzieci i rodzice mogą również skorzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. Każdy uczeń zostanie objęty wszelką niezbędną pomocą psychoogiczno – pedagogiczną, należy tylko udostępnić szkole opinię lub orzeczenie, jeśli dziecko było przebadane w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

14. Lekcje w szkole zaczynają się o 745- rozkład dzwonków będzie dostępny na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

15. Korzystamy z dziennika elektronicznego, jest on bezpłatny i każdy rodzic otrzyma 1 września hasło i login dla siebie i dla dziecka.

16. Dzieci będą miały zajęcia szachowe – obowiązkowe. We wrześniu pomożemy rodzicom zamówić ćwiczenia dla dzieci do tego przedmiotu. Koszt ćwiczeń dotąd wynosił 10 zł.

17. Zebrania z rodzicami odbywają się regularnie raz w miesiącu. Terminy zebrań na cały rok zostaną podane 1 września.

 

                                                 SZANOWNI PAŃSTWO.

W dniu 26 czerwca 2020 r. kończy się rok szkolny 2019/2020. W związku z tym umożliwimy uczniom odbiór świadectw. Tak jak uprzedzałam, tylko uczniowie klas ósmych spotkają się w grupie, natomiast wszyscy pozostali uczniowie odbiorą świadectwa indywidualnie.

Jeżeli uczeń nie odbierze świadectwa w dniu zakończenia, może to uczynić po powrocie do szkoły w nowym roku szkolnym lub podczas wakacji, po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

W dniu 26 czerwca msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się o godzinie 8.00 w kościele św. Andrzeja - chętni uczniowie idą do kościoła sami.

UCZNIOWIE PRZEBYWAJĄC NA TERENIE SZKOŁY SĄ ZOBOWIĄZANI NOSIĆ MASECZKĘ OCHRONNĄ I UTRZYMYWAĆ DYSTANS CO NAJMNIEJ 1,50 metra !

PO ODEBRANIU ŚWIADECTWA UCZEŃ NATYCHMIAST OPUSZCZA TEREN PLACÓWKI, NIE ZATRZYMUJĄC SIĘ I NIE KONTAKTUJĄC Z INNYMI UCZNIAMI.

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ TYLKO DZIECI Z KLASY 1A I 1B MOGĄ PRZYJŚĆ W TOWARZYSTWIE JEDNEGO RODZICA - PROSZĘ, ABY POZOSTAŁE DZIECI PRZYSZŁY DO SZKOŁY SAME, RODZICE NIE MOGĄ WCHODZIĆ DO SZKOŁY.

 PROSZĘ ABY DZIECI NIE PRZYNOSIŁY NAUCZYCIELOM KWIATÓW, ANI ŻADNYCH UPOMINKÓW!

Poniżej przedstawiam harmonogram możliwości odbioru świadectw i APELUJĘ O PRZESTRZEGANIE WYZNACZONEGO CZASU ORAZ WYZNACZONYCH MIEJSC WEJŚCIA I WYJŚCIA ZE SZKOŁY.PRZY WEJŚCIU NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE

GODZINA 9.00 - 9.30

klasa 5a - sala nr 9 - wejście główne

klasa 1b - sala nr 5 - wejście przy sali nr 6

klasa 7b - sala nr 18 - wejście od strony placu zabaw

 

GODZINA 9.30 - 10.00

klasa 3a - sala nr 4 - wejście główne

klasa 1a - sala nr 6 - wejście przy sali nr 6

klasa 6c - sala nr 20 - wejście od strony placu zabaw

klasa 6b - sala nr 13 - wejście od strony placu zabaw

 

GODZINA 10.00 - 10.30

klasa 3b - sala nr 3 - wejście główne

klasa 2b - sala nr 5 - wejście przy sali nr 6

klasa 4a - sala nr 19 - wejście od strony placu zabaw

 

GODZINA 10.30 - 11.00

klasa 5b - sala nr 8 - wejście główne

klasa 2a - sala nr 6 - wejście przy sali nr 6

klasa 7c - sala nr 21 - wejście od strony placu zabaw

 

GODZINA 11.00 - 11.30

klasa 5d - sala nr 13 - wejście główne

klasa 7a - sala nr 15 - wejście od strony sali nr 6

klasa 6a - sala nr 9 - wejście główne

 

GODZINA 11.30 - 12.00

klasa 5c - sala nr 23 - wejście od strony sali nr 6

klasa 6d - sala nr 8 - wejście od strony placu zabaw

 

ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KLAS ÓSMYCH:

KLASA 8A - 10.30 - 11.30 - SALA GIMNASTYCZNA

KLASA 8B - 9.00 - 10.00 - SALA GIMNASTYCZNA

Koronawirusy Grafik, Wirus, Umyć Ręce

 

PROCEDURY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU, POMIESZCZEŃ SZKOŁY I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o sposobie jego użycia z obowiązkiem użycia przez wszystkie osoby wchodzące do budynku.
 2. Każda osoba wchodząca do budynku dezynfekuje dłonie lub zakłada rękawiczki ochronne - konieczne jest również zakrycie ust i nosa.
 3. Osoby postronne i rodzice przyprowadzający lub odbierający dzieci – nie przekraczają obowiązującej strefy bezpieczeństwa.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki regularnie myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują dłonie po przyjściu do szkoły, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety a także przed jedzeniem .
 5. Pracownicy obsługi regularnie dezynfekują sale i pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz ciągi komunikacyjne – w ustalonych odstępach czasu, zgodnie z potrzebami bieżącymi - odnotowując ten fakt w grafiku dezynfekcji pomieszczenia.
 6. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie w tym blaty ławek i stołów, klawiatury komputerów i włączniki oraz podłogi.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 8. Należy ściśle przestrzegać czasu wietrzenia pomieszczeń po użyciu środka dezynfekującego aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków dezynfekujących.
 9. Wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony.
 10. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje dezynfekowania dłoni przy pojemnikach z płynem dezynfekującym.
 11. Wszystkie toalety są na bieżąco dezynfekowane.
 12. Każdy pracownik jest zobowiązany odpowiednio przechowywać środki dezynfekujące i zabezpieczyć je przed dostępem dla innych osób, a zwłaszcza dzieci. NIEDOPUSZCZALNE JEST POZOSTAWIENIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH BEZ DOZORU.

 

Koronawirusy, Kwarantanna, Maska

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 1. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia dziecku zaopatrzenia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki .
 2. Korzystanie z terenów zielonych i boisk znajdujących się na terenie szkoły może odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
 3. Wyłącza się z użytkowania placE zabaw znajdujące się na terenie szkoły ze względu na brak możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń i sprzętów.
 4. Teren placu zabaw jest oznaczony taśmą uniemożliwiającą wejście.
 5. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas zabaw na świeżym powietrzu.
 6. W przypadku, gdy podczas zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy systematycznie je dezynfekować.
 7. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie z  instrukcją. W trakcie tej czynności dzieci muszą być pod opieką nauczyciela.
 8. Przy wejściu do sali dzieci oraz opiekunowie muszą bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

Koronawirusy, Covid, Corona, Wirus

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia

zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika

Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie:

-  Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 27 lutego 2020 r.

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dzieći w wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.

 1. 1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.- dotyczy to zarówno pracowników jak i uczniów.
 2. 2.Każdy pracownik Szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną.
 3. 3.Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:
 • w przypadku chorego ucznia,

- zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób

- natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły

 • niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno- epidemiologiczną i postępować zgodnie z jej zaleceniami
 • przekazać choremu maseczkę (lub zastępcze środki ochrony) w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy
 • zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie szkoły w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki ochrony)
 • środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy osobom zgłaszającym występowanie objawów chorobowych
 • maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do worka przeznaczonego na „odpady medyczne zakaźne”
 • dezynfekcja izolatki oraz powierzchni, z którymi chory miał kontakt

 1. 4.Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 683835370, 601273908

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski tel. 95 722 60 57, Zielona Góra tel. 68 325 46 71

 1. 5.Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. 6.W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. 7.W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. 8.Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.
 5. 9.Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

v ZIELONA GÓRA Zielona Góra, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego Sp. z o.o.,  ul. Zyty 26, (68) 329 64 78, (68) 329 64 81

v Gorzów Wielkopolski, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp.z o.o., ul. Walczaka 42

 1. 10.Jeśli u pracownika szkoły, który miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to dyrektor szkoły postępuje zgodnie z pkt 2 i pkt 3 Procedury.
 2. 11.W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 3. 12. W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, a po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów dzieci.
 4. 13. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego inspektora sanitarnego.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania:

(1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub

(2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 1. a)kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

 1. b)kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];

- miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

 


[1] Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

[2] Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)

[3] Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

[4] Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

- niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

[5] na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.