PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁEJ KLASY PIERWSZEJ

1.     W szkole przez cały rok obowiązuje obuwie zmienne (tenisówki z białą podeszwą), na te buciki potrzebny będzie worek z ortalionu, który łatwo wysycha. Buty i okrycia wierzchnie zostają w szatni  w szafce ucznia. Kluczyk do szafki dziecko otrzyma pierwszego dnia w szkole – prosimy o dorobienie kluczyka już pierwszego dnia, ponieważ szkoła nie wydaje duplikatów kluczy.

2.     W szkole działa świetlica i stołówka – na obiady dzieci zapisują osobiście rodzice 1 września. Jeśli chodzi o świetlicę, to pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice pracują. Świetlica pracuje w godzinach 630 – 1600, jeśli będzie potrzeba, wydłużymy czas pracy świetlicy, zgodnie z potrzebami rodziców.

     Stołówka jest prywatną firmą – szkoła nie ponosi odpowiedzialności za menu. Obiad jednodaniowy kosztuje 6,00 zł. W przypadku trudnej sytuacji finansowej można starać się o dofinansowanie obiadów w OPS.

3.     Na zajęciach z wychowania fizycznego w naszej szkole od lat obowiązuje strój sportowy – biała koszulka bez nadruków, ciemne szorty, skarpetki na zmianę i obuwie sportowe ( może być to samo, co zmienne – NIE MOGĄ TO BYĆ BALERINKI).

4.     Religia jest dwa razy w tygodniu, o podręcznikach powiadomi  katechetka we wrześniu na pierwszych zajęciach.

5.     Do szkoły dzieci potrzebują: wyposażony piórnik – klej, nożyczki, gumki, ołówki, kredki świecowe, ołówkowe, mazaki, farby plakatowe, bloki białe techniczne i białe rysunkowe, bloki kolorowe techniczne i kolorowe rysunkowe, wycinanki, plastelinę, zeszyty w kratkę i w linię ( najlepiej kolorową – lepiej w nią trafiają w czasie pisania), patyczki matematyczne. Farby, plastelina, bloki i wycinanki zostają w szkole w klasie.

6.     W pierwszych dniach września prosimy o dostarczenie kserokopii aktu urodzenia dziecka z peselem dziecka, potrzebne jest ono do sporządzenia dokumentacji szkolnej. Prosimy o zapisanie na jego odwrocie aktualnego adresu zamieszkania dziecka i jego opiekunów, aktualnych numerów telefonów mamy i taty, imienia  i nazwiska mamy i taty.

7.     Do szkoły nie przynosimy żadnych drogich ubrań, drogich butów i cennych przedmiotów  
( mp3, zabawki elektroniczne itp. -  szkoła za to nie odpowiada!)

8.     Do szkoły nie nosimy telefonów – dziecko może zadzwonić do rodzica z sekretariatu, a jeśli przyniesie telefon, musi zostawić go w szafce w szatni.

9.  W szkole działa Rada Rodziców – wpłaty na Radę Rodziców dokonujemy od września ( wtedy znana będzie kwota, w tym roku było to 40 zł od rodziny).

11.  Dziecko powinno być ubezpieczone!  W szkole ubezpieczamy się w firmie wybranej przez Radę Rodziców. 1 września rodzice otrzymają DEKLARACJĘ DO UBEZPIECZENIA – należy ją wypełnić i niezwłocznie przekazać osobie wskazanej przez Radę Rodziców. Pieniądze na ubezpieczenie zbierają klasowi skarbnicy, można ubezpieczyć się prywatnie i zgłosić to wychowawcy klasy – też we wrześniu.

12.  W szkole przez 1 dzień w tygodniu ( poniedziałek) dostępna jest pomoc pielęgniarki, od lat uczestniczymy w akcji fluoryzacji zębów.

13. W szkole mamy specjalistów z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii i treningu zastępowania agresji. Dzieci i rodzice mogą również skorzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. Każdy uczeń zostanie objęty wszelką niezbędną pomocą psychoogiczno – pedagogiczną, należy tylko udostępnić szkole opinię lub orzeczenie, jeśli dziecko było przebadane w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

14. Lekcje w szkole zaczynają się o 745- rozkład dzwonków będzie dostępny na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

15. Korzystamy z dziennika elektronicznego, jest on bezpłatny i każdy rodzic otrzyma 1 września hasło i login dla siebie i dla dziecka.

16. Dzieci będą miały zajęcia szachowe – obowiązkowe. We wrześniu pomożemy rodzicom zamówić ćwiczenia dla dzieci do tego przedmiotu. Koszt ćwiczeń dotąd wynosił 10 zł.

17. Zebrania z rodzicami odbywają się regularnie raz w miesiącu. Terminy zebrań na cały rok zostaną podane 1 września.