Drukuj

Koronawirusy Grafik, Wirus, Umyć Ręce

 

PROCEDURY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU, POMIESZCZEŃ SZKOŁY I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o sposobie jego użycia z obowiązkiem użycia przez wszystkie osoby wchodzące do budynku.
 2. Każda osoba wchodząca do budynku dezynfekuje dłonie lub zakłada rękawiczki ochronne - konieczne jest również zakrycie ust i nosa.
 3. Osoby postronne i rodzice przyprowadzający lub odbierający dzieci – nie przekraczają obowiązującej strefy bezpieczeństwa.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki regularnie myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują dłonie po przyjściu do szkoły, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety a także przed jedzeniem .
 5. Pracownicy obsługi regularnie dezynfekują sale i pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz ciągi komunikacyjne – w ustalonych odstępach czasu, zgodnie z potrzebami bieżącymi - odnotowując ten fakt w grafiku dezynfekcji pomieszczenia.
 6. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie w tym blaty ławek i stołów, klawiatury komputerów i włączniki oraz podłogi.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 8. Należy ściśle przestrzegać czasu wietrzenia pomieszczeń po użyciu środka dezynfekującego aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków dezynfekujących.
 9. Wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony.
 10. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje dezynfekowania dłoni przy pojemnikach z płynem dezynfekującym.
 11. Wszystkie toalety są na bieżąco dezynfekowane.
 12. Każdy pracownik jest zobowiązany odpowiednio przechowywać środki dezynfekujące i zabezpieczyć je przed dostępem dla innych osób, a zwłaszcza dzieci. NIEDOPUSZCZALNE JEST POZOSTAWIENIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH BEZ DOZORU.