Drukuj

 

Koronawirusy, Kwarantanna, Maska

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

  1. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia dziecku zaopatrzenia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki .
  2. Korzystanie z terenów zielonych i boisk znajdujących się na terenie szkoły może odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
  3. Wyłącza się z użytkowania placE zabaw znajdujące się na terenie szkoły ze względu na brak możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń i sprzętów.
  4. Teren placu zabaw jest oznaczony taśmą uniemożliwiającą wejście.
  5. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas zabaw na świeżym powietrzu.
  6. W przypadku, gdy podczas zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy systematycznie je dezynfekować.
  7. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie z  instrukcją. W trakcie tej czynności dzieci muszą być pod opieką nauczyciela.
  8. Przy wejściu do sali dzieci oraz opiekunowie muszą bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.