Drukuj

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim zaprasza do nauki gry na: akordeonie, altówce, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, wiolonczeli, saksofonie i skrzypcach.

Edukacja muzyczna przyczynia się do wszechstronnego rozwoju człowieka:
-kształci twórcze myślenie, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość
-i systematyczność w pracy, a także odpowiedzialności za siebie i innych;
-pomaga każdemu dziecku w urzeczywistnianiu swoich możliwości rozwojowych i poznawczych oraz rozwijaniu posiadanych zdolności;
-umacnia wiarę każdego dziecka we własne siły i możliwość osiągania sukcesów;
-wspomaga dzieci w ich dążeniu do osiągania wyznaczonych sobie celów;
-wprowadza dziecko w świat kultury i dziedzictwa narodowego.

Warto podjąć naukę w naszej szkole, ponieważ:
-w szkole panuje serdeczna i rodzinna atmosfera, która pozwala dobrze czuć się każdemu dziecku;
-nasza szkoła mieści się w przestronnym, jasnym i przyjaznym budynku;
-posiadamy doskonałą bazę instrumentalną – istnieje możliwość wypożyczenia instrumentów;
-doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania;
-stwarzamy możliwość prezentowania zdobytych umiejętności artystycznych przez uczniów na licznych koncertach szkolnych
i środowiskowych.

Szkoła prowadzi naukę w cyklu sześcioletnim (dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6-8 lat) oraz czteroletnim (dla rozpoczynających naukę w wieku 8-16 lat). Zajęcia szkolne obejmują lekcje gry na wybranym instrumencie oraz zajęcia ogólnomuzyczne.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
 

http://psm.krosnoodrzanskie.pl/index.php/634-rekrutacja-informacje