Drukuj

INFORMACJA DLA RODZICÓW.

Szanowni Państwo, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję co następuje:

RODZICU!

Zachęcaj swoje dziecko systematycznej i do samodzielnej pracy.

Staraj się być w stałym kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, udostępnij im swój numer telefonu i adres mailowy i regularnie korzystaj z dziennika elektronicznego.

W miarę możliwości wspieraj- a nie wyręczaj dzieci w wykonywaniu prac.