Drukuj

Szanowni Państwo,

znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Większość z nas nie ma żadnych doświadczeń, jak sobie radzić w nowej rzeczywistości. Przede wszystkim konieczne jest stosowanie się do pozostawania w domu i unikaniu kontaktów bezpośrednich z innymi osobami. Zajęcia w szkole zostały odwołane – zwolnienie z przychodzenia do szkoły nie jest tożsame ze zwolnieniem z uczenia się.

Oficjalny komunikat brzmi: „to nie są ferie”.

Podejmowane jest nauczanie zdalne. Taka forma jawi się jako działanie zastępcze wobec klasycznego uczenia się na lekcjach w klasie. Jednakże jest ona równie skuteczna w zdobywaniu wiedzy i niejednokrotnie bardziej skuteczna.

Uczenie się jest dość skomplikowanym procesem. Zaangażowane są w niego wszystkie procesy poznawcze i bez optymalnego ich uregulowania będziemy uczyć się wolniej, z trudnościami.

Obecna sytuacja jest zupełnie nowa, przynajmniej dla większości uczniów.

Wymaga samodzielnego uczenia się, bez konieczności odbywania „rytuału” chodzenia do szkoły, uczestniczenia w lekcjach. Zaletą uczenia się w domu jest daleko zindywidualizowanie tego procesu, znane doskonale uczniom, którzy posiadają wskazanie do indywidualnego nauczania. Należy podkreślić, że przynosi to wymierne efekty w postaci skuteczniejszego przyswajania wiedzy i tym samym uzyskiwania wyższych ocen. Praktyka wskazuje, iż uczniowie podlegający indywidualnej formie nauczania otrzymują znacząco wyższe oceny. Jednym z istotnych czynników takiej sytuacji jest pozostawanie w relacji z nauczycielem 1:1 i ma to bardziej formę konsultacji i korepetycji niż uczestniczenie w lekcjach w grupie w klasie.

Zdalne nauczanie wymaga od ucznia zaangażowania procesów poznawczych na optymalnym poziomie a kolejnym warunkiem odnoszenia sukcesów jest systematyczność – realizowanie poleceń i zadań krok po kroku, zgodnie z zaleceniami nauczyciela prowadzącego.

Można założyć, że wszyscy uczniowie posiadają swoje miejsce do nauki, włącznie z możliwością korzystania z komputera z dostępem do Internetu. To jest warunek niezbywalny do prowadzenia nauczania zdalnego. Warto ustalić z domownikami, że korzystanie z komputera przez kilka godzin dziennie jest w obecnej sytuacji konieczne. Najlepiej jest przyjąć stałe godziny użytkowania sprzętu. Dobrze jest, kiedy to są godziny poranne i przedpołudniowe (ok. 9-10 do 12-13). Wtedy jesteśmy najbardziej aktywni a nasz układ nerwowy jest optymalnie wydajny. Oczywiście nie są to sztywne godziny pobierania nauki. Jest to wskazanie a nie polecenie.

W miarę możliwości należy się odizolować od zewnętrznych czynników, które wpływają zakłócająco na proces uczenia się. Chodzi i stworzenie sobie komfortu maksymalnej koncentracji uwagi, która jest konieczna do sprawnego działania pozostałych procesów poznawczych. Dalej należy wykonywać polecenia nauczycieli, wypełniać zadania i wskazania. To są warunki konieczne i niezbędne do skutecznego uczenia się.

Janusz Kuśmierczyk
Psycholog szkolny