Szanowni Państwo, poniżej przedstawiwmy listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim, jednocześnie informuję, że w kwietniu odbędzie się zebranie dla rodziców i dzieci, na którym rodzice będą mogli pisemnie  potwierdzić wolę zapisu dziecka do naszej szkoły, a dzieci będą miały okazję poznac szkołę.

O terminie zebrania poinformujemy na stronie internetowej szkoły oraz w przedszkolach.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J.KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ZNAJDUJE SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

LISTA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY, KTÓRZY NIE ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J.KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019- DO WGLĄDU W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły informuje, że kandydaci spoza obwodu szkoły będą mogli być przyjęci, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej kandydatów z obwodu szkoły tj. 20 sierpnia 2018r.